Zebra Nail File for Acrylic Nails 80/80

Zebra Nail File for Acrylic Nails 80/80

$12.00

This type of nail files designed for salons works on acrylic nails.
Nail files are Strong, Smooth, long lasting sanding
Made in USA nail file
Packing 50 pcs / bag

Description

Dũa chuyên dùng cho tiệm nail làm móng bột. Dũa làm từ nguyên liệu cao cấp nên độ bền cao, dũa êm không tưng.

RELATED PRODUCTS